KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni http://papir-iroszer-irodaszer.hu/ címen található webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! 

Üzemeltetői adatok ismertetése

Cégnév: Hajdú Sylenta Kft.

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény Dorogi u. 14.

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: hsylenta@t-email.hu

Telefonos elérhetőség: +36 (20) 957 46 42 

 

A weboldal üzemeltetője:

Hajdú Sylenta Kft.

4220 Hajdúböszörmény Dorogi u. 14.

hsylenta@t-email.hu

+36 (20) 957 46 42

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása 

Webáruházunk papír, írószer és irodaszer online kereskedelmével és kiszállításával foglalkozik.  

A kínált termékek kategória besorolása

 • Papíráruk
 • Másolópapírok
 • Naptárak
 • Iratrendezés Írószerek
 • Lyukasztó, tűzőgépek, kellék
 • Vegyes irodaszer
 • Ragasztástechnika
 • Vagyon, munkavédelem, csomagolástechnika
 • Iskola, hobby, kreatív
 • Irodatechnika
 • Számítástechnika, Telekommunikáció
 • Hálózati eszközök
 • Vizuál és hangtechnika
 • Iroda berendezés
 • Tisztítószerek és háztartási eszközök
 • Élelmiszer, italáru
 • Nyomtató kellékanyagok
 • Promóciós termékek 
 • Gönygöleg
 • Késztermékek
 • Leporelló

Rendelési információk ismertetése

A megjelölt termékek kizárólag online vásárolhatók meg, a weboldalon regisztáció után a termékek nettó vagy bruttó ára van feltüntetve. A termékek ára a házhozszállítás költségeit nem tartalmazza. 

 

A vásárlás menete

Azok a regisztrált felhasználók, akik vállalkozói adó számmal rendelkeznek, és legalább 10 000 forint értékben vásárolnak áruházunkból, illetve elfogadják az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) - ben foglaltakat. A végfelhasználói körből ki van zárva az a magánszemély, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A felhasználók webáruházunkban a következő módon vásárolhatnak. A regisztráció során megadják nevüket, vagy vállalkozásuk nevét, internetes elérhetőségüket illetve kiszállítási címüket, ezek megadása kötelező. ezután a kiválasztott termékeket a kosárba helyezik, majd a vásárlás befejeztével véglegesítik a vásárlást. Ezzel nyilatkozatot tesz arról, hogy a vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után.  Majd az online banki terminálon keresztül kifizetik a megrendelt termékeket. Ezután 3-4 nap elteltével Cégünk kiszállítja a DPD futárszolgálattal a számukra összeállított csomagot.

 

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése

A megrendelt termékeket a DPD futárszolgálat szállítja házhoz, a fizetésre pedig online terminálon keresztül van lehetőség.

 

Az elállási jog ismertetése

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A fogyasztó, amennyiben elállási jogát gyakorolja a rendeléstől számított 28 napon belül köteles visszajuttatni a terméket kereskedőnek. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Elállás esetén a vállalkozás nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. 

 

Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

 1. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

 

 1. a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; 

 

 1. b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

 

 1. c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

 

 1. d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

 

 1. e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

 

 1. f) szerencsejáték-szerződés esetében.

 

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710 Fax: 06-52-500-720 E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

 

Panaszkezelés

Forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071   Y 47,496 Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu  

 

Garancia

 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  
 • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvetköteles felvenni, amelyben rögzíti A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti. 

 

Hajdúböszörmény, 2017. 03. 30.