KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

A Hajdú Sylenta Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  
 
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.  
 
Az adatkezelő címe: 4220 Hajdúböszörmény Dorogi u. 14. Az adatkezelő elérhetősége: +36 52 227642, hsylenta@t-email.hu 
 
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.  
 
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.  
 
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók  
 
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím. 
 
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.  
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: - A Hajdú Sylenta Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 
 
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 180 napon belül törlésre kerülnek.  
 
Hajdú Sylenta Kft.   
Cím: 4220 Hajdúböszörmény Dorogi u. 14.  Tel: +36(06)52 227642  email: hsylenta@t-email.hu 
  
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél  - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  - személyes adatainak helyesbítését,  - személyes adatainak törlését vagy zárolását.  
 
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.  
 
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.  
 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.  
 
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.  
 
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) 

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat NAIH-119130 

Hajdúböszörmény, 2017. 03. 30.